Czym są choroby zastawek serca?

Ludzki organizm to skomplikowana konstrukcja złożona z licznych układów. Jednym z najważniejszych narządów jest oczywiście serce. Niestety, każdego roku u dużej liczby osób wykrywa się różne schorzenia, które zaburzają normalne funkcjonowania lub wręcz zagrażają życiu. Przykładem są choroby zastawek serca. Jak się one objawiają? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jaką funkcję pełnią zastawki serca?

Serce to skomplikowany narząd, który zachwyca swoim działaniem. Ogólnie mówiąc, składa się on z dwóch części, gdzie znajdują się dwa przedsionki oddzielone przegrodą międzyprzedsionkową, dwie komory oddzielone przegrodą międzykomorową oraz zastawki. 

Sama zastawka to błoniasta przegroda, której zadaniem jest kontrolowanie przepływu krwi. 

Co ważne wyróżniamy dwa rodzaje zastawek serca:

  • zastawki przedsionkowo-komorowe (żylne), w tym zastawka mitralna serca i zastawka trójdzielna serca (trójpłatkowa),
  • zastawki półksiężycowate (tętnicze), w tym zastawka aortalna, zastawka pnia płucnego.

Podstawowe choroby zastawek serca

Niestety, funkcjonowanie zastawek serca może zostać zakłócone przez wiele schorzeń. Jednym z nich jest zwężenie zastawki, czyli sytuacja, w której otwór ujścia zastawki jest mniejszy niż potrzeba, co utrudnia pompowanie krwi i prowadzi do niewydolności serca.

Innym schorzeniem jest niedomykalność zastawki, która oznacza, że zastawka nie zamyka się całkowicie. Oznacza to, że serce nie może prawidłowo funkcjonować.

Co ważne:

  • przyczyny chorób zastawek mogą być wrodzone i nabyte,
  • główne objawy to ból, kołatanie serca, duszność, zawroty głowy, obrzęki,
  • badania wykorzystywane w diagnostyce to głównie holter EKG Gdańsk, RTG klatki piersiowej, ECHO serca.

Każdy pacjent wymaga indywidualnej diagnostyki, a następnie leczenia dopasowanego do potrzeb.