Kardiologia Sportowa

W klinice „Cardioimpuls” oferujemy kompleksową diagnostykę kardiologiczną, obejmującą m.in: badanie kardiologiczne sportowców.

Kardiologiczne badanie sportowców obejmuje:
badanie lekarskie ze szczególną oceną układu krążenia
spoczynkowy zapis EKG z interpretacją.
Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
Echo serca
24 godzinny zapis EKG metodą Holtera (w wybranych przypadkach)
Holter ciśnieniowy (w wybranych przypadkach)

Badanie  przesiewowe sportowców w zakresie układu krążenia, cel:

– pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy zawodnik może uprawiać sport bez zagrożenia dla swojego zdrowia.

Kto powinien je wykonać?

-osoby, które regularnie uprawiają sport minimum trzy razy w tygodniu na średnim, bądż wysokim poziomie intensywnosci (szczególnie sporty wytrzymałościowe: maraton, półmaraton, triatlon, kolarstwo)
osoby, w których rodzinach występowały choroby serca i układu krążenia (zawał serca, udar mózgu, kardiomiopatie, nagły zgon sercowy)
-osoby po 30 (35) roku życia.
– osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze, z podwyższonym poziomem cholesterolu, palące papierosy, odczuwające okresowe kołatanie serca.

Jak często trzeba się badać?

Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania określonej dyscypliny powinien przejść badanie wstępne, które wykaże brak ewentualnych p/wskazań do uprawiania danej dyscypliny. Następnie badania okresowe powinny być wykonywane co najmniej raz w roku.